Archiwum autora: Łukasz Pożyczek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

20170518 Ogłoszenie o zamówieniu

20170518 SIWZ

20170518-2-Załączniki nr 1-7 do SIWZ

20170518 Załącznik nr 8 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

20170518 Załącznik nr 9 do SIWZ – karta gwarancyjna

20170518 Załącznik nr 10 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

20170518 Załączniki nr 11 – 21 Projekty budowlane

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz1

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz2

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz3

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz4

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz5

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz6

Załączniki nr 36 – 42 Specyfiakcje techniczne wykonania i odbioru robót

Załączniki nr 43 – 51 Przedmiary robót

Załącznik nr 52 do SIWZ – decyzja o pozwoleniu na budowę

Załącznik nr 53 do SIWZ – decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie SIWZ

Załącznik – Plan nasadzeń

Załącznik – Plan wycinki drzew

Załącznik – wykaz drzew do wycięcia

Załącznik – Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Załącznik – Operat wodno-prawny

Informacja z otwarcia ofert – 8.06.2017

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA STRONA INTERNETOWA

Odsłony: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ – karta gwarancyjna

Załącznik nr 9 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

Załącznik nr 10 – Projekty budowlane cz1

Załącznik nr 10 – Projekty budowlane cz2

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz1

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz2

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz3

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz4

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz5

Załącznik nr 12 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 13 – przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe

Załącznik nr 14 do SIWZ – decyzja o pozwoleniu na budowę

Załączniki nr 1 – 6 do SIWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjasnieniu i zmianie tresci SIWZ

ZAWIADOMIENIE NR 2 O WYJAŚNIENIU I ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA STRONA INTERNETOWA

Odsłony: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania – Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Odsłony: 0