Zakończone postępowania

Usługa pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługi druku wydawnictwa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. (Zakończone)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

Najem kawiarni w Muzeum Katyńskim

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji 4 obiektów budowlanych w Cytadeli Warszawskiej


Aktualizacje strony:

Odsłony: 0