Archiwum kategorii: Bez kategorii

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont elewacji (rewitalizację konserwatorska) Bramy Żoliborskiej na Cytadeli Warszawskiej (budynek nr 36) oraz remont fragmentu Muru Kurtynowego na Cytadel Warszawskiej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 1 30.05.2023-sig PŻ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz 2 30.05.2023-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert-sig PŻ
Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ-sig PŻ

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 1 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 2 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 3 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 4 – www-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert – sprawa ZP_14_2022-sig PŻ

Informacja o kwocie – sprawa ZP_14_2022-sig PŻ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ Ochrona-sig PŻ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ – Ochrona-sig PŻ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ- ochrona 2023-sig PŻ

Załączniki nr 1-6 do SWZ

Załączniki nr 9 do SWZ

 

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty – BIP

Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 1 – BIP

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 2 BIP

Informacja z otwarcia ofert – Ochrona

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu – ochrona 2021

Załączniki nr 1-3_ 5_ 7 i 8 do Ogłoszenia

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na remont wnętrz w Budynku nr 6 na terenie Cytadeli Warszawskiej

Zawiadomienie o wyniku
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 7 do SIWZ – karta gwarancyjna
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt remontu wnętrz
Załącznik nr 9A do SIWZ – Projekt remontu wnętrz rys. 1
Załącznik nr 9B do SIWZ – Projekt remontu wnętrz rys. 2
Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ogólna
Załącznik nr 11 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – tynkowanie i malowanie
Załącznik nr 12 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – układanie wykładzin podłogowych
Załącznik nr 13 do SIWZ – przedmiar robót

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację i rekonstrukcję zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-7 oraz 10 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU

Załącznik nr 9 do SIWZ – MM

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

Zawiadomienie o wyniku – strona internetowa

 

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

05062020 Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia

Zawiadomienie o Wyniku Postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do umowy – Decyzja nr 145

Odsłony: 0