Archiwum kategorii: Bez kategorii

Ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na usługi doradztwa prawnego pozostające w związku z inwestycją realizowaną przez Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie

Ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na usługi doradztwa prawnego pozostające w związku z inwestycją realizowaną przez Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

2019-06-17- MWP – usługi prawne – załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – RŁ (2)

2019-06-17 – MWP – usługi prawne – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – RŁ

2019-06-17 – MWP – usługi prawne – załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu – RŁ

2019-06-17 – MWP – usługi prawne – załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu – RŁ

2019-06-17- MWP – usługi prawne – załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu – RŁ

Odsłony: 0

Wykonanie utwardzenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby oddziału MWP – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – IPU

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt Wykonawczy Wyciąg

Załącznik nr 11 do SIWZ – STWOIR

Załącznik nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót

16052019 Informacja z Otwarcia Ofert na wykonanie utwardzenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby oddziału MWP – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-3_ 5 i 8 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ – mapa w zakresie części II zamówienia
Zawiadomienie – unieważnienie cz. 4

Informacja z otwarcia ofertZawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 2
Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 3

Odsłony: 0

Zaprojektowanie i budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – etap I

1. Instrukcja JEDZ
2. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie – zobowiązanie do udostępnienia zasobów
notice.pdf
Informacje uzupełniajace do ogłoszenia.docx
MODYFIKACJA / SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA NR REF ZP-S / 2018
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.pdf
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania zadane podczas dialogu
SIWZ
Umowa
Zalacznik nr 6 do umowy Karta gwarancji
Zał nr 3 do SIWZ Formularz oferty wersja ostatecznac (1)
Zał nr 4 do SIWZ Tabela Elementów scalonych wersja ostateczna 19 10 18
Zaproszenie WARBUD
Zaprosznie BUDIMEX

zawiadomienie 1
zawiadomienie 2
zawiadomienie 3
zawiadomienie 4

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert BUDIMEX

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert WARBUD

Zawiadomienie nr 5
Zawiadomienie nr 6
Zawiadomienie nr 7
Zawiadomienie nr 8
Zawiadomienie nr 9
Zawiadomienie nr 10
Zawiadomienie nr 11
Zawiadomienie nr 12

Odsłony: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

20170518 Ogłoszenie o zamówieniu

20170518 SIWZ

20170518-2-Załączniki nr 1-7 do SIWZ

20170518 Załącznik nr 8 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

20170518 Załącznik nr 9 do SIWZ – karta gwarancyjna

20170518 Załącznik nr 10 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

20170518 Załączniki nr 11 – 21 Projekty budowlane

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz1

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz2

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz3

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz4

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz5

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz6

Załączniki nr 36 – 42 Specyfiakcje techniczne wykonania i odbioru robót

Załączniki nr 43 – 51 Przedmiary robót

Załącznik nr 52 do SIWZ – decyzja o pozwoleniu na budowę

Załącznik nr 53 do SIWZ – decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie SIWZ

Załącznik – Plan nasadzeń

Załącznik – Plan wycinki drzew

Załącznik – wykaz drzew do wycięcia

Załącznik – Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Załącznik – Operat wodno-prawny

Informacja z otwarcia ofert – 8.06.2017

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA STRONA INTERNETOWA

Odsłony: 0