Ogłoszenia o zamówieniach

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2023-05-08 @ 11:57:11. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont elewacji (rewitalizację konserwatorska) Bramy Żoliborskiej na Cytadeli Warszawskiej (budynek nr 36) oraz remont fragmentu Muru Kurtynowego na Cytadel Warszawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.

Ogłoszenie o jednoetapowym realizacyjnym konkursie na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej do obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja transportera opancerzonego SDKFZ 251 wersja D

 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (dostawa i dystrybucja) dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi sprzątania w obiektach Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska)

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja i rekonstrukcja zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału MWP

Usługa pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja sztandarów ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja obrazów ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Budowa wjazdu wraz tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Prace porządkowe i oczyszczające dla terenu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia, na działkach nr ewid. 48/1, 48/3, 49/10, obręb 0023 Ławica II

Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na remont wnętrz w Budynku nr 6 na terenie Cytadeli Warszawskiej

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację i rekonstrukcję zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

Ogłoszenie o zamówienia na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w 2020 r.

Ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na usługi doradztwa prawnego pozostające w związku z inwestycją realizowaną przez Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie

Wykonanie utwardzenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby oddziału MWP – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Usługi sprzątania obiektów oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ul. 3. Pułku Lotniczego.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Usługi druku dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Usługi prawne, pozostające w związku z Budową Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi drukowania książek dla Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi druku dla Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację i rekonstrukcję zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. (Zakończone)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu”

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji rzeźbiarskiej Jerzego Kaliny: „Wagony – Sarkofagi”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej

Zaprojektowanie i budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – etap I

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie oraz wykonanie ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej

Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2018 r.

Informacja o konkursie zamkniętym

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

Opracowanie koncepcji i projektu wystawy „Błękitna Armia”, przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie wystawy.

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2023-05-08 @ 11:57:11 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0