Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

20170518 Ogłoszenie o zamówieniu

20170518 SIWZ

20170518-2-Załączniki nr 1-7 do SIWZ

20170518 Załącznik nr 8 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

20170518 Załącznik nr 9 do SIWZ – karta gwarancyjna

20170518 Załącznik nr 10 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

20170518 Załączniki nr 11 – 21 Projekty budowlane

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz1

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz2

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz3

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz4

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz5

PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – 35 cz6

Załączniki nr 36 – 42 Specyfiakcje techniczne wykonania i odbioru robót

Załączniki nr 43 – 51 Przedmiary robót

Załącznik nr 52 do SIWZ – decyzja o pozwoleniu na budowę

Załącznik nr 53 do SIWZ – decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie SIWZ

Załącznik – Plan nasadzeń

Załącznik – Plan wycinki drzew

Załącznik – wykaz drzew do wycięcia

Załącznik – Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Załącznik – Operat wodno-prawny

Informacja z otwarcia ofert – 8.06.2017

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA STRONA INTERNETOWA


Aktualizacje strony:

Hits: 0