Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji rzeźbiarskiej Jerzego Kaliny: „Wagony – Sarkofagi”

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf
SIWZ
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załacznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 7a do SIWZ
Załącznik nr 7b do SIWZ
Załacznik nr 7c do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ TWES
Załącznik nr 10 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Zmienione ogłoszenie o zamówieniu 1

Informacja o unieważnieniu postępowania


Aktualizacje strony:

Hits: 0