Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację i rekonstrukcję zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-7 oraz 10 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU

Załącznik nr 9 do SIWZ – MM

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

Zawiadomienie o wyniku – strona internetowa

 


Aktualizacje strony:

Hits: 0