Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej

Zaproszenie do złożenia oferty
Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. 2 – Formularz ofertowy
Zał. 3 – Projekt umowy

27062018 Oferenci składający ofertę na opracowanie programów robót_ koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich_ dot. wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych.pdf

 


Aktualizacje strony:

Hits: 0