OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Budowa wjazdu wraz tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie nr 1 ws. zmiany postanowień SIWZ

Ogłoszenie nr 540397633

Zawiadomienie nr 2 w sprawie zmiany postanowień SIWZ

Ogłoszenie nr 540400928

Poprawiony załącznik nr 16 do SIWZ

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ 15-01-2021

SIWZ wjazd z tunelem 21 12 2020
istotne postanowienia umowy 2020 12 21
2020.12.21 ogłoszenie o zamówieniu BZP – budowa wjazdu wraz z tunelem
Załączniki do SIWZ

Informacja z Otwarcia Ofert

 


Aktualizacje strony:

Hits: 0