Ogłoszenia o zamówieniach

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2017-08-04 @ 16:33:48. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Informacja o konkursie zamkniętym

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap

http://bip.muzeumwp.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-oszacowanie-aktualnej-wartosci-projektu-budowlanego-budynku-glownego-muzeumzaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-oszacowanie-aktualnej-wartosci-projektu-budowlanego-budyn/

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-opracowanie-koncepcji-i-projektu-wystawy-blekitna-armia/

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2017-08-04 @ 16:33:48Current Revision
Content
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:  
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:  
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano: http://bip.muzeumwp.pl/ zaproszenie-do- zlozenia-oferty- cenowej-na-opracowanie-programow- robot-koncepcji- i-projektow- oraz-przedmiarow-robot-i- kosztorysow-inwestorskich- dotyczacych-wykonania-robot- konserwacyjnych- i-instalacyj/
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano: http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ uslugi-ochrony- obiektow-muzeum- wojska-polskiego- w-warszawie/
 Dodano: http://bip.muzeumwp.pl/ uslugi-sprzatania-obiektow- muzeum-wojska- polskiego-w-warszawie/
 Dodano: http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- zamowieniu-na- zakup-energii- elektrycznej- dla-muzeum-wojska- polskiego-w-2018-r/
Bez zmian: http://bip.muzeumwp.pl/ informacja-o- konkursie-zamknietym/Bez zmian: http://bip.muzeumwp.pl/ informacja-o- konkursie-zamknietym/
Bez zmian: http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- zamowieniu-w- trybie-przetargu- nieograniczonego- na-budowe-muzeum- wojska-polskiego/Bez zmian: http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- zamowieniu-w- trybie-przetargu- nieograniczonego- na-budowe-muzeum- wojska-polskiego/
Skasowano: http://bip.muzeumwp.pl/ zaproszenie-do- zlozenia-oferty- na-oszacowanie-aktualnej- wartosci-projektu- budowlanego- budynku-glownego- muzeumzaproszenie- do-zlozenia-oferty- na-oszacowanie- aktualnej-wartosci-projektu- budowlanego-budyn/ Dodano: http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ zaproszenie-do- zlozenia-oferty- na-oszacowanie-aktualnej- wartosci-projektu- budowlanego- budynku-glownego- muzeumzaproszenie- do-zlozenia-oferty- na-oszacowanie- aktualnej-wartosci-projektu- budowlanego-budyn/
Bez zmian: http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- przetargu-nieograniczonym- na-przebudowe- i-zmiane-sposobu- uzytkowania-obiektow-przy- ul-lotniczej5-stycznia-w- poznaniu-na-potrzeby-muzeum- wojska-polskiego- w-warszawie- oddzial-mu-2/Bez zmian: http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- przetargu-nieograniczonym- na-przebudowe- i-zmiane-sposobu- uzytkowania-obiektow-przy- ul-lotniczej5-stycznia-w- poznaniu-na-potrzeby-muzeum- wojska-polskiego- w-warszawie- oddzial-mu-2/
Skasowano: http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- udzieleniu-zamowienia- opracowanie-koncepcji-i-projektu- wystawy-blekitna-armia/ Dodano: http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ ogloszenie-o- udzieleniu-zamowienia- opracowanie-koncepcji-i-projektu- wystawy-blekitna-armia/

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0