Ogłoszenie o zamówieniu na remont wnętrz w Budynku nr 6 na terenie Cytadeli Warszawskiej

Zawiadomienie o wyniku
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 7 do SIWZ – karta gwarancyjna
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt remontu wnętrz
Załącznik nr 9A do SIWZ – Projekt remontu wnętrz rys. 1
Załącznik nr 9B do SIWZ – Projekt remontu wnętrz rys. 2
Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ogólna
Załącznik nr 11 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – tynkowanie i malowanie
Załącznik nr 12 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – układanie wykładzin podłogowych
Załącznik nr 13 do SIWZ – przedmiar robót


Aktualizacje strony:

Odsłony: 0