Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2019-12-20 @ 12:35:16. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 1 – www

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 2 www

Ogłoszenie o konkursie – przesłane

Ogłoszenie o konkursie – opublikowane

Regulamin konkursu

Załączniki nr 1-12

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12

Materiały do konkursu

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści regulaminu konkursu\

Wykaz uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu i materiałów do konkursu

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu i materiałów do konkursu

Zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu i materiałów do konkursu

Zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu i materiałów do konkursu

Zawiadomienie nr 6 o zmianie treści regulaminu konkursu

Zawiadomienie nr 7 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu (350kB)

Zawiadomienie o wynikach konkursu

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2019-12-20 @ 12:35:16 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0