Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2019-04-29 @ 10:33:28. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o konkursie – przesłane

Regulamin konkursu

Załączniki nr 1-12

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12

Materiały do konkursu

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2019-04-29 @ 10:33:28Current Revision
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 1-www.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 1 - www</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 2-www.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania - cz. 2 www</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Ogłoszenie- o-konkursie-przesłane.pdf" >Ogłoszenie o konkursie - przesłane</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Ogłoszenie- o-konkursie-przesłane.pdf" >Ogłoszenie o konkursie - przesłane</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Ogłoszenie- o-konkursie-opublikowane- 1.pdf">Ogłoszenie o konkursie - opublikowane </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Regulamin- konkursu.pdf">Regulamin konkursu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Regulamin- konkursu.pdf">Regulamin konkursu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załączniki- nr-1-12.pdf"> Załączniki nr 1-12</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załączniki- nr-1-12.pdf"> Załączniki nr 1-12</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-1.doc">Załącznik nr 1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-1.doc">Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-2.doc">Załącznik nr 2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-2.doc">Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-3.doc">Załącznik nr 3</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-3.doc">Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-4.doc">Załącznik nr 4</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-4.doc">Załącznik nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-5.doc">Załącznik nr 5</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-5.doc">Załącznik nr 5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-6.doc">Załącznik nr 6</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-6.doc">Załącznik nr 6</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-7.doc">Załącznik nr 7</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-7.doc">Załącznik nr 7</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-8.doc">Załącznik nr 8</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-8.doc">Załącznik nr 8</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-9.doc">Załącznik nr 9</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-9.doc">Załącznik nr 9</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-10.doc">Załącznik nr 10</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-10.doc">Załącznik nr 10</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-11.doc">Załącznik nr 11</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-11.doc">Załącznik nr 11</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-12.doc">Załącznik nr 12</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-12.doc">Załącznik nr 12</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ Konkurs_ekspozycja/ ">Materiały do konkursu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ Konkurs_ekspozycja/ ">Materiały do konkursu</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-regulaminu- konkursu.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści regulaminu konkursu\</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/Wykaz-uczestników- dopuszczonych- do-udziału- w-konkursie.pdf">Wykaz uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-treści- regulaminu-konkursu- i-materiałów- do-konkursu.pdf" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu i materiałów do konkursu</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Zawiadomienie- nr-3-o-wyjaśnieniu-treści- regulaminu-konkursu- i-materiałów- do-konkursu.pdf" >Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu i materiałów do konkursu</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Zawiadomienie- nr-4-o-wyjaśnieniu-treści- regulaminu-konkursu- i-materiałów- do-konkursu.pdf" >Zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu i materiałów do konkursu</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/Zawiadomienie- nr-5-o-wyjaśnieniu-treści- regulaminu-konkursu- i-materiałów- do-konkursu.pdf" >Zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu i materiałów do konkursu</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 09/Zawiadomienie- nr-6-o-zmianie- treści-regulaminu- konkursu.pdf" >Zawiadomienie nr 6 o zmianie treści regulaminu konkursu</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 09/Zawiadomienie- nr-7-o-wyjaśnieniu-treści- regulaminu-konkursu.pdf"> Zawiadomienie nr 7 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu (350kB)</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 09/Zawiadomienie- o-wynikach-konkursu.pdf"> Zawiadomienie o wynikach konkursu</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0