Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu”

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 27 lipca 2018 o 12:52:21. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ – Tabela elementów scalonych
Załącznik nr 11 do SIWZ – projekt budowlany zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Załącznik nr 12 do SIWZ – projekt budowlany konstrukcyjny
Załącznik nr 13 do SIWZ – projekt budowlany instalacji elektrycznych
Załącznik nr 14 do SIWZ – projekt budowlany instalacji sanitarnych
Załącznik nr 15 do SIWZ – projekt budowlany drogowy
Załącznik nr 16 do SIWZ – projekt budowlany instalacji SSP
Załącznik nr 17 do SIWZ – projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Załącznik nr 18 do SIWZ – projekt wykonawczy konstrukcyjny
Załącznik nr 19 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Załącznik nr 20 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
Załącznik nr 21 do SIWZ – projekt wykonawczy drogowy
Załącznik nr 22 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacja SSP
Załącznik nr 23 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża budowlana
Załącznik nr 24 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych
Załącznik nr 25 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych
Załącznik nr 26 – Przedmiar robót branża budowlana
Załącznik nr 27 – Przedmiar robót instalacje elektryczne
Załącznik nr 28 – Przedmiar robót instalacje sanitarne
Załącznik nr 29 – Przedmiar robót instalacje SSP
Załącznik nr 30 – Decyzja o pozwoleniu na budowę

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
A-00
A-01
AP-01
AP-02

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 2
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Przedmiary robót – format ath

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o Wyniku Postępowania

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 27 lipca 2018 o 12:52:21 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0