Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2016-12-15 @ 13:15:15. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Zmiana nr 2 SIWZ

Informacja z otwarcia ofert – sprzątanie

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2016-12-15 @ 13:15:15Current Revision
Content
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/SIWZ.pdf">SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Załączniki- do-SIWZ.doc"> Załączniki do SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Załączniki- do-SIWZ.doc"> Załączniki do SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Zmiana-SIWZ.pdf">Zmiana SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Zmiana-SIWZ.pdf">Zmiana SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Zmiana-nr- 2-SIWZ.pdf">Zmiana nr 2 SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Zmiana-nr- 2-SIWZ.pdf">Zmiana nr 2 SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert- sprzątanie.pdf">Informacja z otwarcia ofert - sprzątanie</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert- sprzątanie.pdf">Informacja z otwarcia ofert - sprzątanie</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/ZAWIADOMIENIE- o-wyniku-czesc- 1.pdf">Zawiadomienie o wyniku - część 1</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 12/ZAWIADOMIENIE- o-wyniku-czesc- 2.pdf">Zawiadomienie o wyniku - część 2</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0