Ogłoszenie o zamówieniu na remont wnętrz w Budynku nr 6 na terenie Cytadeli Warszawskiej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2020-11-06 @ 18:13:58. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 7 do SIWZ – karta gwarancyjna
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt remontu wnętrz
Załącznik nr 9A do SIWZ – Projekt remontu wnętrz rys. 1
Załącznik nr 9B do SIWZ – Projekt remontu wnętrz rys. 2
Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ogólna
Załącznik nr 11 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – tynkowanie i malowanie
Załącznik nr 12 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – układanie wykładzin podłogowych
Załącznik nr 13 do SIWZ – przedmiar robót
Zawiadomienie o wyniku

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2020-11-06 @ 18:13:58Current Revision
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Zawiadomienie- o-wyniku-www.pdf" >Zawiadomienie o wyniku</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert- 7.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert- 7.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
Bez zmian: <a style="color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Og%C5%82oszenie- o-zam%C3%B3wieniu- 4.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a style="color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Og%C5%82oszenie- o-zam%C3%B3wieniu- 4.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a style="color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/SIWZ-3.pdf">SIWZ</a>Bez zmian: <a style="color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/SIWZ-3.pdf">SIWZ</a>
Bez zmian: <a style="color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załączniki- nr-1-5-do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-5 do SIWZ</a>Bez zmian: <a style="color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załączniki- nr-1-5-do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-5 do SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-6-do-SIWZ- IPU.pdf">Załącznik nr 6 do SIWZ - IPU</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-6-do-SIWZ- IPU.pdf">Załącznik nr 6 do SIWZ - IPU</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-7-do-SIWZ- karta-gwarancyjna.pdf" >Załącznik nr 7 do SIWZ - karta gwarancyjna</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-7-do-SIWZ- karta-gwarancyjna.pdf" >Załącznik nr 7 do SIWZ - karta gwarancyjna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-8-do-SIWZ- 1.doc">Załącznik nr 8 do SIWZ </a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-8-do-SIWZ- 1.doc">Załącznik nr 8 do SIWZ </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-9-do-SIWZ- –-Projekt- remontu-wnętrz.pdf" >Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt remontu wnętrz</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-9-do-SIWZ- –-Projekt- remontu-wnętrz.pdf" >Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt remontu wnętrz</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-9A-do-SIWZ- Projekt-remontu- wnętrz-rys.- 1.pdf">Załącznik nr 9A do SIWZ - Projekt remontu wnętrz rys. 1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-9A-do-SIWZ- Projekt-remontu- wnętrz-rys.- 1.pdf">Załącznik nr 9A do SIWZ - Projekt remontu wnętrz rys. 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-9B-do-SIWZ- Projekt-remontu- wnętrz-rys.- 2.pdf">Załącznik nr 9B do SIWZ - Projekt remontu wnętrz rys. 2</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-9B-do-SIWZ- Projekt-remontu- wnętrz-rys.- 2.pdf">Załącznik nr 9B do SIWZ - Projekt remontu wnętrz rys. 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-10-do-SIWZ- Specyfikacja- techniczna-wykonania-i-odbioru- robót-ogólna.pdf" >Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - ogólna</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-10-do-SIWZ- Specyfikacja- techniczna-wykonania-i-odbioru- robót-ogólna.pdf" >Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - ogólna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-11-do-SIWZ- Specyfikacja- techniczna-wykonania-i-odbioru- robót-tynkowanie- i-malowanie.pdf" >Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - tynkowanie i malowanie</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-11-do-SIWZ- Specyfikacja- techniczna-wykonania-i-odbioru- robót-tynkowanie- i-malowanie.pdf" >Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - tynkowanie i malowanie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-12-do-SIWZ- Specyfikacja- techniczna-wykonania-i-odbioru- robót-układanie-wykładzin- podłogowych.pdf" >Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - układanie wykładzin podłogowych</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-12-do-SIWZ- Specyfikacja- techniczna-wykonania-i-odbioru- robót-układanie-wykładzin- podłogowych.pdf" >Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - układanie wykładzin podłogowych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-13-do-SIWZ- przedmiar-robót.pdf" >Załącznik nr 13 do SIWZ - przedmiar robót</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załącznik- nr-13-do-SIWZ- przedmiar-robót.pdf" >Załącznik nr 13 do SIWZ - przedmiar robót</a>
Skasowano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Zawiadomienie- o-wyniku-www.pdf" >Zawiadomienie o wyniku </a> 

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0