Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja transportera opancerzonego SDKFZ 251 wersja D

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 8 września 2022 o 16:15:49. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – strona ZP 11 2022-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert SdKfz251-sig PŻ

Informacja o kwocie ZP-11 2022-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – ZP-11-sig PŻ

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załączniki nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załączniki nr 7 do SWZ – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

 

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 8 września 2022 o 16:15:49 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0