Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenia nie będące ogłoszeniami o zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej do obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – ZP_12 _2022-sig PŻ

Informacja o kwocie ZP-12 2022-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ- EE 2023-sig PŻ

Załącznik-nr-1-i-3-do-SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

 Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

Załączniki nr 6 do SWZ – Identyfikator postępowania

 

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja transportera opancerzonego SDKFZ 251 wersja D

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – strona ZP 11 2022-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert SdKfz251-sig PŻ

Informacja o kwocie ZP-11 2022-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – ZP-11-sig PŻ

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załączniki nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załączniki nr 7 do SWZ – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

 

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (dostawa i dystrybucja) dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa paliwa gazowego – strona-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert – kompleksowa dostawa paliwa gazowego-sig PŻ

Informacja o kwocie – kompleksowa dostawa gazu-sig PŻ

Załącznik nr 1 do SWZ – poprawiony

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ – GAZ-sig PŻ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki nr 1 – 3 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ – Identyfikator

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa energii elektrycznej – strona-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert-sig PŻ

Informacja o kwocie – MWP-sig PŻ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 i 3 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

 Załączniki nr 6 do SWZ

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi sprzątania w obiektach Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

Zawiadomienie o wyniku postępowania – www-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert – sprzątanie

Informacja o kwocie

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

 Załączniki nr 1 – 4 do SWZ

Załączniki nr 7 do SWZ

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego

Zawiadomienie o wyniku – cz. nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie

Ogłoszenie o zamówieniu

07122021 Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP-13 na Usługi Sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r_

Załączniki nr 1 – 4 do SWZ

Załączniki nr 7 do SWZ

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

03122021 Strona Internetowa Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załączniki nr 1-3 do SWZ

Informacja o kwocie_ jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Odsłony: 0

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska)

01122021 Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

24112021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedź na pytanie przetargowe nr 1

Odpowiedz nr 2 na pytania do SWZ nr 2-4-12112021101749

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego
SWZ – v 3 11 2021
Załącznik nr 1 i 2 do SWZ

Odsłony: 0