Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja transportera opancerzonego SDKFZ 251 wersja D

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 8 września 2022 o 16:15:33. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – strona ZP 11 2022-sig PŻInformacja z otwarcia ofert SdKfz251-sig PŻ

Informacja o kwocie ZP-11 2022-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – ZP-11-sig PŻ

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załączniki nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załączniki nr 7 do SWZ – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

 

Odsłony: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

8 września 2022 o 16:15:33Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-strona-ZP-11-2022- sig-PŻ.pdf"> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona ZP 11 2022-sig PŻ</a><a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Informacja- z-otwarcia-ofert-SdKfz251- sig-PŻ-1.pdf">Informacja z otwarcia ofert SdKfz251-sig PŻ</a>  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-strona-ZP-11-2022- sig-PŻ.pdf"> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona ZP 11 2022-sig PŻ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Informacja- z-otwarcia-ofert-SdKfz251- sig-PŻ-1.pdf">Informacja z otwarcia ofert SdKfz251-sig PŻ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Informacja- o-kwocie-ZP-11- 2022-sig-PŻ.pdf">Informacja o kwocie ZP-11 2022-sig PŻ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Informacja- o-kwocie-ZP-11- 2022-sig-PŻ.pdf">Informacja o kwocie ZP-11 2022-sig PŻ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/SWZ-ZP-11- sig-PŻ.pdf">SWZ - ZP-11-sig PŻ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/SWZ-ZP-11- sig-PŻ.pdf">SWZ - ZP-11-sig PŻ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załączniki- nr-1-5-do-SWZ.docx" >Załączniki nr 1-5 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załączniki- nr-1-5-do-SWZ.docx" >Załączniki nr 1-5 do SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załączniki- nr-6-do-SWZ-projektowane- postanowienia-umowy.pdf"> Załączniki nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załączniki- nr-6-do-SWZ-projektowane- postanowienia-umowy.pdf"> Załączniki nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załączniki- nr-7-do-SWZ-Identyfikator- postępowania.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załączniki- nr-7-do-SWZ-Identyfikator- postępowania.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załącznik- nr-8-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia.pdf" >Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załącznik- nr-8-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia.pdf" >Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia</a>
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Odsłony: 0