Ogłoszenie o zamówieniu pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (dostawa i dystrybucja) dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa paliwa gazowego – strona-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert – kompleksowa dostawa paliwa gazowego-sig PŻ

Informacja o kwocie – kompleksowa dostawa gazu-sig PŻ

Załącznik nr 1 do SWZ – poprawiony

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ – GAZ-sig PŻ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki nr 1 – 3 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ – Identyfikator


Aktualizacje strony:

Views: 0