Zaprojektowanie i budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – etap I

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 1 stycznia 2019 o 09:19:26. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

1. Instrukcja JEDZ
2. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie – zobowiązanie do udostępnienia zasobów
notice.pdf
Informacje uzupełniajace do ogłoszenia.docx
MODYFIKACJA / SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA NR REF ZP-S / 2018
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.pdf
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania zadane podczas dialogu
SIWZ
Umowa
Zalacznik nr 6 do umowy Karta gwarancji
Zał nr 3 do SIWZ Formularz oferty wersja ostatecznac (1)
Zał nr 4 do SIWZ Tabela Elementów scalonych wersja ostateczna 19 10 18
Zaproszenie WARBUD
Zaprosznie BUDIMEX

zawiadomienie 1
zawiadomienie 2
zawiadomienie 3
zawiadomienie 4

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert BUDIMEX

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert WARBUD

Zawiadomienie nr 5
Zawiadomienie nr 6
Zawiadomienie nr 7
Zawiadomienie nr 8
Zawiadomienie nr 9
Zawiadomienie nr 10
Zawiadomienie nr 11
Zawiadomienie nr 12

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 1 stycznia 2019 o 09:19:26 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0