Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2021-11-18 @ 15:14:17. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załączniki nr 1-3 do SWZ

Informacja o kwocie_ jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – BIP

 

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2021-11-18 @ 15:14:17Current Revision
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/03122021- Strona-Internetowa- Zawiadomienie- o-Unieważnieniu- Postępowania.pdf">03122021 Strona Internetowa Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 9.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 9.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/SWZ-3.pdf">SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/SWZ-3.pdf">SWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Załącznik- nr-6-do-SWZ.pdf" >Załącznik nr 6 do SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Załącznik- nr-6-do-SWZ.pdf" >Załącznik nr 6 do SWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Załączniki- nr-1-3-do-SWZ.doc" >Załączniki nr 1-3 do SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Załączniki- nr-1-3-do-SWZ.doc" >Załączniki nr 1-3 do SWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Informacja- o-kwocie_-jaką- Zamawiający- zamierza-przeznaczyć-na- sfinansowanie- zamówienia.pdf">Informacja o kwocie_ jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Informacja- o-kwocie_-jaką- Zamawiający- zamierza-przeznaczyć-na- sfinansowanie- zamówienia.pdf">Informacja o kwocie_ jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
Skasowano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-BIP.pdf" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP</a> Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-BIP.pdf" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
 Dodano: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Zawiadomienie- o-ponownym-wyborze- najkorzystniejszej- oferty-www.pdf" >Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
Bez zmian: &nbsp;Bez zmian: &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0