Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2021-12-03 @ 17:32:18. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

03122021 Strona Internetowa Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załączniki nr 1-3 do SWZ

Informacja o kwocie_ jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2021-12-03 @ 17:32:18 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0