Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2020-11-04 @ 15:37:55. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Informacja z otwarcia ofert – ee
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-4 do SIWZ

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2020-11-04 @ 15:37:55Current Revision
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Zawiadomienie- o-wyniku.pdf" >Zawiadomienie o wyniku</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert- ee.pdf">Informacja z otwarcia ofert - ee</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert- ee.pdf">Informacja z otwarcia ofert - ee</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 4-1.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 4-1.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/SIWZ-4.pdf">SIWZ </a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/SIWZ-4.pdf">SIWZ </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załączniki- nr-1-4-do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-4 do SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Załączniki- nr-1-4-do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-4 do SIWZ</a>
 Dodano: &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0