Ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2021-01-04 @ 09:15:21. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 1

Informacja z otwarcia ofert – 16.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

SIWZ – 2021

 Ogłoszenie o zamówieniu (5)

Załączniki nr 1-3_ 5 i 7

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2021-01-04 @ 09:15:21Current Revision
Content
 Dodano: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- 2-BIP.pdf">Zawiadomienie o wyniku - cz. 2 BIP</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 1.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania - cz. 1</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 1.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania - cz. 1</a>
Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert- 16.12.2020.pdf">Informacja z otwarcia ofert - 16.12.2020</a>Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert- 16.12.2020.pdf">Informacja z otwarcia ofert - 16.12.2020</a>
Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/SIWZ-2021.pdf">SIWZ - 2021</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/SIWZ-2021.pdf">SIWZ - 2021</a>
Bez zmian: <span style="font-size: 1rem;"> </span><a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 5.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu (5)</a>Bez zmian: <span style="font-size: 1rem;"> </span><a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 5.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu (5)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Załączniki- nr-1-3_-5-i-7.doc" >Załączniki nr 1-3_ 5 i 7</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Załączniki- nr-1-3_-5-i-7.doc" >Załączniki nr 1-3_ 5 i 7</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0