Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2020-04-21 @ 09:50:28. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do umowy – Decyzja nr 145

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2020-04-21 @ 09:50:28Current Revision
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/05062020- Ogłoszenie-o-Udzieleniu- Zamówienia.pdf">05062020 Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/26052020- Zawiadomienie- o-Wyniku-Postępowania.pdf" >Zawiadomienie o Wyniku Postępowania</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/30042020- Informacja-z- otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
 Dodano: <a style="color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-Ogłoszenia.pdf"> Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści Ogłoszenia</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-Ogłoszenia.pdf"> Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści Ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Ogłoszenie- o-zamówieniu- BZP.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu BZP</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Ogłoszenie- o-zamówieniu- BZP.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu BZP</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-1-do-Ogłoszenia.doc" >Załącznik nr 1 do Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-1-do-Ogłoszenia.doc" >Załącznik nr 1 do Ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-2-do-Ogłoszenia.doc" >Załącznik nr 2 do Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-2-do-Ogłoszenia.doc" >Załącznik nr 2 do Ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-3-do-Ogłoszenia.doc" >Załącznik nr 3 do Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-3-do-Ogłoszenia.doc" >Załącznik nr 3 do Ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-4-do-Ogłoszenia.doc" >Załącznik nr 4 do Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-4-do-Ogłoszenia.doc" >Załącznik nr 4 do Ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-5-do-Ogłoszenia.docx" >Załącznik nr 5 do Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-5-do-Ogłoszenia.docx" >Załącznik nr 5 do Ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-6-do-Ogłoszenia-istotne- postanowienia- umowy.pdf">Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - istotne postanowienia umowy</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-6-do-Ogłoszenia-istotne- postanowienia- umowy.pdf">Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - istotne postanowienia umowy</a>
Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-1-do-umowy-Decyzja-nr- 145.docx">Załącznik nr 1 do umowy - Decyzja nr 145</a>Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Załącznik- nr-1-do-umowy-Decyzja-nr- 145.docx">Załącznik nr 1 do umowy - Decyzja nr 145</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0