Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2020-06-08 @ 13:18:20. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

05062020 Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia

Zawiadomienie o Wyniku Postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do umowy – Decyzja nr 145

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2020-06-08 @ 13:18:20 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0