Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony osób i mienia w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Katyńskie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2015-12-22 @ 14:41:51. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ – załączniki

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania – BIP

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2015-12-22 @ 14:41:51 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0