Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony osób i mienia w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Katyńskie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2015-12-03 @ 16:33:15. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ – załączniki

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2015-12-03 @ 16:33:15Current Revision
Content
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu2.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu2.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/SIWZ2.pdf">SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/SIWZ2.pdf">SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/SIWZ-załączniki1.doc">SIWZ - załączniki</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/SIWZ-załączniki1.doc">SIWZ - załączniki</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Zawiadomienie- o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-BIP.pdf" >Zawiadomienie o wyniku postępowania - BIP</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0