Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2022-12-22 @ 19:21:35. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 1 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 4 – www-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert – sprawa ZP_14_2022-sig PŻ

Informacja o kwocie – sprawa ZP_14_2022-sig PŻ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ Ochrona-sig PŻ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ – Ochrona-sig PŻ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ- ochrona 2023-sig PŻ

Załączniki nr 1-6 do SWZ

Załączniki nr 9 do SWZ

 

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2022-12-22 @ 19:21:35Current Revision
Content
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/aed52443- caa2-45ba-b5bc- 4b357afe2852_ Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- nr-1-www-sig- PŻ.pdf">Zawiadomienie o wyniku cz. nr 1 - www-sig PŻ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/aed52443- caa2-45ba-b5bc- 4b357afe2852_ Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- nr-1-www-sig- PŻ.pdf">Zawiadomienie o wyniku cz. nr 1 - www-sig PŻ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- nr-2-www-sig- PŻ.pdf">Zawiadomienie o wyniku cz. nr 2 - www-sig PŻ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- nr-3-www-sig- PŻ.pdf">Zawiadomienie o wyniku cz. nr 3 - www-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/a88f6f9c- 2025-4500-889e- f9857783bc51_ Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- nr-4-www-sig- PŻ.pdf">Zawiadomienie o wyniku cz. nr 4 - www-sig PŻ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/a88f6f9c- 2025-4500-889e- f9857783bc51_ Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- nr-4-www-sig- PŻ.pdf">Zawiadomienie o wyniku cz. nr 4 - www-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert-sprawa-ZP_ 14_2022-sig-PŻ.pdf">Informacja z otwarcia ofert - sprawa ZP_14_2022-sig PŻ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert-sprawa-ZP_ 14_2022-sig-PŻ.pdf">Informacja z otwarcia ofert - sprawa ZP_14_2022-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/15b612de- c6e3-43bc-b931- 2c7b8e62a80c_ Informacja-o- kwocie-sprawa- ZP_14_2022-sig- PŻ.pdf">Informacja o kwocie - sprawa ZP_14_2022-sig PŻ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/15b612de- c6e3-43bc-b931- 2c7b8e62a80c_ Informacja-o- kwocie-sprawa- ZP_14_2022-sig- PŻ.pdf">Informacja o kwocie - sprawa ZP_14_2022-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-Ochrona-sig-PŻ- 1.pdf">Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ Ochrona-sig PŻ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-Ochrona-sig-PŻ- 1.pdf">Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ Ochrona-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-Ochrona- sig-PŻ.pdf" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ - Ochrona-sig PŻ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-Ochrona- sig-PŻ.pdf" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ - Ochrona-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/71dd2a3f- 6f27-4326-9b16- ccba08c53360_ Zawiadomienie- nr-3-o-wyjaśnieniu- treści-SWZ-sig-PŻ.pdf"> Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ-sig PŻ</a>Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/71dd2a3f- 6f27-4326-9b16- ccba08c53360_ Zawiadomienie- nr-3-o-wyjaśnieniu- treści-SWZ-sig-PŻ.pdf"> Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/SWZ-ochrona- 2023-sig-PŻ.pdf">SWZ- ochrona 2023-sig PŻ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/SWZ-ochrona- 2023-sig-PŻ.pdf">SWZ- ochrona 2023-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Załączniki- nr-1-6-do-SWZ.doc" >Załączniki nr 1-6 do SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Załączniki- nr-1-6-do-SWZ.doc" >Załączniki nr 1-6 do SWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Załączniki- nr-9-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 9 do SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Załączniki- nr-9-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 9 do SWZ</a>
Bez zmian: &nbsp;Bez zmian: &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0