Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2023-01-23 @ 12:07:50. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 1 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 2 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 3 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 4 – www-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert – sprawa ZP_14_2022-sig PŻ

Informacja o kwocie – sprawa ZP_14_2022-sig PŻ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ Ochrona-sig PŻ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ – Ochrona-sig PŻ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ- ochrona 2023-sig PŻ

Załączniki nr 1-6 do SWZ

Załączniki nr 9 do SWZ

 

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2023-01-23 @ 12:07:50 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0