Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2020-12-29 @ 16:50:07. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty – BIP

Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 1 – BIP

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 2 BIP

Informacja z otwarcia ofert – Ochrona

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu – ochrona 2021

Załączniki nr 1-3_ 5_ 7 i 8 do Ogłoszenia

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2020-12-29 @ 16:50:07 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0