Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2020-12-28 @ 16:56:01. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty – BIP

Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 1 – BIP

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 2 BIP

Informacja z otwarcia ofert – Ochrona

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu – ochrona 2021

Załączniki nr 1-3_ 5_ 7 i 8 do Ogłoszenia

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2020-12-28 @ 16:56:01Current Revision
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenie- o-udzieleniu- zamówienia- 2.pdf">Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-i- odrzuceniu-oferty-BIP.pdf" >Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty - BIP</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-i- odrzuceniu-oferty-BIP.pdf" >Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty - BIP</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 1-BIP.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 1 - BIP</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 1-BIP.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 1 - BIP</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 2-BIP.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania - cz. 2 BIP</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 2-BIP.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania - cz. 2 BIP</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert- Ochrona.pdf">Informacja z otwarcia ofert - Ochrona</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert- Ochrona.pdf">Informacja z otwarcia ofert - Ochrona</a>
Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-treści- Ogłoszenia-1.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-treści- Ogłoszenia-1.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-treści- Ogłoszenia.pdf" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-treści- Ogłoszenia.pdf" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- ochrona-2021.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona 2021</a>Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- ochrona-2021.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu - ochrona 2021</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Załączniki- nr-1-3_-5_-7- i-8-do-Ogłoszenia.doc" >Załączniki nr 1-3_ 5_ 7 i 8 do Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Załączniki- nr-1-3_-5_-7- i-8-do-Ogłoszenia.doc" >Załączniki nr 1-3_ 5_ 7 i 8 do Ogłoszenia</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0