Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2020-10-13 @ 16:33:40. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki nr 1-4 oraz 8 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Infromacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu i wykluczeniu – www

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2020-10-13 @ 16:33:40 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0