Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2020-09-21 @ 11:45:01. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki nr 1-4 oraz 8 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2020-09-21 @ 11:45:01Current Revision
Content
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/SIWZ.pdf">SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Załączniki- nr-1-4-oraz-8- do-SIWZ-1.doc" >Załączniki nr 1-4 oraz 8 do SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Załączniki- nr-1-4-oraz-8- do-SIWZ-1.doc" >Załączniki nr 1-4 oraz 8 do SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Infromacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Infromacja z otwarcia ofert</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- i-wykluczeniu- www-1.pdf">Zawiadomienie o unieważnieniu i wykluczeniu - www</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0