Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska)

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 1 grudnia 2021 o 16:33:32. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

01122021 Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

24112021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedź na pytanie przetargowe nr 1

Odpowiedz nr 2 na pytania do SWZ nr 2-4-12112021101749

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego
SWZ – v 3 11 2021
Załącznik nr 1 i 2 do SWZ

Odsłony: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 1 grudnia 2021 o 16:33:32 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Odsłony: 0