Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska)

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 24 listopada 2021 o 11:51:13. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

24112021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedź na pytanie przetargowe nr 1

Odpowiedz nr 2 na pytania do SWZ nr 2-4-12112021101749

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego
SWZ – v 3 11 2021
Załącznik nr 1 i 2 do SWZ

Odsłony: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

24 listopada 2021 o 11:51:13Current Revision
Content
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/01122021- Informacja-o- unieważnieniu- postępowania- na-dostawę- energii-elektrycznej- na-potrzeby- Muzeum-Wojska- Polskiego-1.pdf">01122021 Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/30112021- Informacja-o- wyborze-oferty- najkorzystniejszej- w-postępowaniu- na-energię-elektryczną- na-potrzeby-Muzeum-Wojska- Polskiego.pdf">Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/24112021- Informacja-o- wyborze-oferty- najkorzystniejszej- w-postępowaniu- na-energię-elektryczną- na-potrzeby-Muzeum-Wojska- Polskiego.pdf">24112021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/24112021- Informacja-o- wyborze-oferty- najkorzystniejszej- w-postępowaniu- na-energię-elektryczną- na-potrzeby-Muzeum-Wojska- Polskiego.pdf">24112021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/15112021- Strona-Internetowa- 1068-Informacja- z-otwarcia-ofert- na-dostawę- energii-elektrycznej- na-potrzeby- Muzeum-Wojska- Polskiego.pdf">Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/15112021- Strona-Internetowa- 1068-Informacja- z-otwarcia-ofert- na-dostawę- energii-elektrycznej- na-potrzeby- Muzeum-Wojska- Polskiego.pdf">Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/15112021- Strona-Internetowa- 1066-Informacja- o-kwocie-jaką- Zamawiający- zamierza-przeznaczyć-na- sfinansowanie- zamówienia.pdf">Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/15112021- Strona-Internetowa- 1066-Informacja- o-kwocie-jaką- Zamawiający- zamierza-przeznaczyć-na- sfinansowanie- zamówienia.pdf">Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/08112021- Strona-Internetowa- 1036-Odpowiedź- na-pytanie-przetargowe-nr- 1.pdf">Odpowiedź na pytanie przetargowe nr 1</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/08112021- Strona-Internetowa- 1036-Odpowiedź- na-pytanie-przetargowe-nr- 1.pdf">Odpowiedź na pytanie przetargowe nr 1</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/odpowiedz- nr-2-na-pytania-do-SWZ-nr- 2-4-12112021101749.pdf">Odpowiedz nr 2 na pytania do SWZ nr 2-4-12112021101749</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/odpowiedz- nr-2-na-pytania-do-SWZ-nr- 2-4-12112021101749.pdf">Odpowiedz nr 2 na pytania do SWZ nr 2-4-12112021101749</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu- Dostawa-energii- elektrycznej- na-potrzeby- Muzeum-Wojska- Polskiego.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu- Dostawa-energii- elektrycznej- na-potrzeby- Muzeum-Wojska- Polskiego.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/SWZ-v-3-11- 2021.pdf">SWZ - v 3 11 2021</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/SWZ-v-3-11- 2021.pdf">SWZ - v 3 11 2021</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Załącznik- nr-1-i-2-do-SWZ.docx" >Załącznik nr 1 i 2 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Załącznik- nr-1-i-2-do-SWZ.docx" >Załącznik nr 1 i 2 do SWZ</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Odsłony: 0