Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 9 marca 2022 o 11:49:31. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Informacja o kwocie – MWP-sig PŻ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 i 3 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

 Załączniki nr 6 do SWZ

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

9 marca 2022 o 11:49:31Current Revision
Content
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-dostawa- energii-elektrycznej- strona-sig-PŻ.pdf" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa energii elektrycznej - strona-sig PŻ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Informacja- z-otwarcia-ofert- sig-PŻ.pdf">Informacja z otwarcia ofert-sig PŻ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Informacja- o-kwocie-MWP- sig-PŻ.pdf">Informacja o kwocie - MWP-sig PŻ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Informacja- o-kwocie-MWP- sig-PŻ.pdf">Informacja o kwocie - MWP-sig PŻ</a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia-4.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia </a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia-4.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia </a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-2.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-2.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załącznik- nr-5-do-SWZ.pdf" >Załącznik nr 5 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załącznik- nr-5-do-SWZ.pdf" >Załącznik nr 5 do SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 13.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 13.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/SWZ-5.pdf">SWZ </a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/SWZ-5.pdf">SWZ </a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załącznik- nr-1-i-3-do-SWZ.doc" >Załącznik nr 1 i 3 do SWZ</a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załącznik- nr-1-i-3-do-SWZ.doc" >Załącznik nr 1 i 3 do SWZ</a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załącznik- nr-2-do-SWZ-JEDZ.pdf" >Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ</a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załącznik- nr-2-do-SWZ-JEDZ.pdf" >Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ</a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załącznik- nr-2-do-SWZ-JEDZ.zip" >Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ</a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załącznik- nr-2-do-SWZ-JEDZ.zip" >Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ</a>
<span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załączniki- nr-6-do-SWZ-1.pdf" >Załączniki nr 6 do SWZ </a> <span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Załączniki- nr-6-do-SWZ-1.pdf" >Załączniki nr 6 do SWZ </a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0