Zaprojektowanie i budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – etap I

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 6 listopada 2018 o 22:01:15. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

1. Instrukcja JEDZ
2. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie – zobowiązanie do udostępnienia zasobów
notice.pdf
Informacje uzupełniajace do ogłoszenia.docx
MODYFIKACJA / SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA NR REF ZP-S / 2018
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.pdf
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ

zawiadomienie 1
zawiadomienie 2

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

6 listopada 2018 o 22:01:15Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241094zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-1-instrukcja- jedz1529697063.pdf">1. Instrukcja JEDZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241094zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-1-instrukcja- jedz1529697063.pdf">1. Instrukcja JEDZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241095zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-2-opis- potrzeb-i-wymagan- zamawiajacego1529697111.pdf">2. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241095zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-2-opis- potrzeb-i-wymagan- zamawiajacego1529697111.pdf">2. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241096zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-3-wniosek- o-dopuszczenie- do-udzialu-w- postepowaniu1529697166.pdf">3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241096zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-3-wniosek- o-dopuszczenie- do-udzialu-w- postepowaniu1529697166.pdf">3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241097zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-4-oswiadczenie- zobowiazanie- do-udostepnienia- zasobow1529697190.pdf">4. Oświadczenie - zobowiązanie do udostępnienia zasobów</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241097zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-4-oswiadczenie- zobowiazanie- do-udostepnienia- zasobow1529697190.pdf">4. Oświadczenie - zobowiązanie do udostępnienia zasobów</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241098zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-notice- pdf1530007156.pdf" >notice.pdf</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241098zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-notice- pdf1530007156.pdf" >notice.pdf</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241099zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-informacje- uzupelniajace- do-ogloszenia- docx1530007180.docx">Informacje uzupełniajace do ogłoszenia.docx</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241099zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-informacje- uzupelniajace- do-ogloszenia- docx1530007180.docx">Informacje uzupełniajace do ogłoszenia.docx</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241121zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-modyfikacja- sprostowanie- ogloszenia-nr- ref-zp-s-20181531296948.pdf" >MODYFIKACJA / SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA NR REF ZP-S / 2018</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241121zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-modyfikacja- sprostowanie- ogloszenia-nr- ref-zp-s-20181531296948.pdf" >MODYFIKACJA / SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA NR REF ZP-S / 2018</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241152zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-kryteria-udzielenia- zamo-769-wienia- pdf1533642616.pdf">KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.pdf</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/1241152zaprojektowanie- i-budowe-oddzialu-muzeum- wojska-polskiego-w-ossowie- etap-i-kryteria-udzielenia- zamo-769-wienia- pdf1533642616.pdf">KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.pdf</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/SIWZ.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/Załącznik- nr-1-do-SIWZ.pdf" >Załącznik nr 1 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/Załącznik- nr-1-do-SIWZ.pdf" >Załącznik nr 1 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/Załącznik- nr-2-do-SIWZ.pdf" >Załącznik nr 2 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/Załącznik- nr-2-do-SIWZ.pdf" >Załącznik nr 2 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/Załącznik- nr-3-do-SIWZ.pdf" >Załącznik nr 3 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 09/Załącznik- nr-3-do-SIWZ.pdf" >Załącznik nr 3 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Odpowiedzi- na-pytania-zadane-podczas- dialogu.doc">Odpowiedzi na pytania zadane podczas dialogu</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Umowa.doc">Umowa</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zalacznik- nr-6-do-umowy- Karta-gwarancji.doc">Zalacznik nr 6 do umowy Karta gwarancji</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zał-nr-3- do-SIWZ-Formularz-oferty- wersja-ostatecznac-1.doc">Zał nr 3 do SIWZ Formularz oferty wersja ostatecznac (1)</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zał-nr-4- do-SIWZ-Tabela- Elementów- scalonych-wersja-ostateczna- 19-10-18.doc">Zał nr 4 do SIWZ Tabela Elementów scalonych wersja ostateczna 19 10 18</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zaproszenie- WARBUD.pdf">Zaproszenie WARBUD</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zaprosznie- BUDIMEX.pdf">Zaprosznie BUDIMEX</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/zawiadomienie- 1.pdf">zawiadomienie 1</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/zawiadomienie- 1.pdf">zawiadomienie 1</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/zawiadomienie- 2.pdf">zawiadomienie 2</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/zawiadomienie- 2.pdf">zawiadomienie 2</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/DOC131118- 001.pdf">zawiadomienie 3</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/DOC131118- 1.pdf">zawiadomienie 4</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zawiadomienie- o-zmianie-terminu-składania- ofert-BUDIMEX.pdf" >Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert BUDIMEX</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zawiadomienie- o-zmianie-terminu-składania- ofert-WARBUD.pdf" >Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert WARBUD</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/BUDIMEX.pdf" >Zawiadomienie nr 5</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/DOC271118- 007.pdf">Zawiadomienie nr 6</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/DOC271118- 009.pdf">Zawiadomienie nr 7</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/WARBUD.pdf" >Zawiadomienie nr 8</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/BUDIMEX-2_ __.pdf">Zawiadomienie nr 9</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/WARBUD-3_ _.pdf">Zawiadomienie nr 10</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/DOC101218- 001.pdf">Zawiadomienie nr 11</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/DOC171218.pdf" >Zawiadomienie nr 12</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0