Wykonanie utwardzenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby oddziału MWP – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 24 maja 2019 o 16:45:36. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – IPU

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt Wykonawczy Wyciąg

Załącznik nr 11 do SIWZ – STWOIR

Załącznik nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót

16052019 Informacja z Otwarcia Ofert na wykonanie utwardzenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby oddziału MWP – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 24 maja 2019 o 16:45:36 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0