Usługa pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2021-03-24 @ 11:00:18. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania
Zawiadomienie o wyniku – strona internetowa
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki nr 1-4 do SWZ
Załączniki nr 5-6 do SWZ
Załączniki nr 7 do SWZ

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2021-03-24 @ 11:00:18 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0