Usługa pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2021-03-04 @ 11:44:40. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki nr 1-4 do SWZ
Załączniki nr 5-6 do SWZ
Załączniki nr 7 do SWZ

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2021-03-04 @ 11:44:40Current Revision
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Ogłoszenie- o-zakończeniu- postępowania.pdf" >Ogłoszenie o zakończeniu postępowania</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zawiadomienie- o-wyniku-strona- internetowa.pdf" >Zawiadomienie o wyniku - strona internetowa</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Informacja- z-otwarcia-ofert- 8.pdf">Informacja z otwarcia ofert </a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Informacja- z-otwarcia-ofert- 8.pdf">Informacja z otwarcia ofert </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Informacja- o-kwocie.pdf">Informacja o kwocie</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Informacja- o-kwocie.pdf">Informacja o kwocie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/SWZ.pdf">SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/SWZ.pdf">SWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Załączniki- nr-1-4-do-SWZ.docx" >Załączniki nr 1-4 do SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Załączniki- nr-1-4-do-SWZ.docx" >Załączniki nr 1-4 do SWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Załączniki- nr-5-6-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 5-6 do SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Załączniki- nr-5-6-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 5-6 do SWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Załączniki- nr-7-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Załączniki- nr-7-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0