Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2017-03-02 @ 20:06:48. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2017-03-02 @ 20:06:48Current Revision
Title
Skasowano: !Plany postępowaDodano: Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2024/ 06/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-na- 2024-r.-aktualizacja.pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r. - aktualizacja</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Plan-postępowań- o-udzielaniu- zamówień-na- 2024-rok.pdf">Plan postępowań o udzielaniu zamówień na 2024 rok</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 03/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-Muzeum- Wojska-Polskiego- w-Warszawie- na-2022-r..pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na 2022 r.</a>
Skasowano: Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/2021_BZP- 00012165_02_P.pdf">2021_BZP 00012165_02_P</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/2021_BZP- 00012165_01_P.pdf">2021_BZP 00012165_01_P</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-MWP- 2020-r..pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP - 2020 r.</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-MWP- 2019-r..pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP - 2019 r.</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 03/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-2017_ 20170327.pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP - 2017 r._20170327</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0