Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 27 kwietnia 2020 o 13:49:13. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP – 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień – 2017_20170327

Odsłony: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

27 kwietnia 2020 o 13:49:13Current Revision
Content
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 03/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-Muzeum- Wojska-Polskiego- w-Warszawie- na-2022-r..pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na 2022 r.</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/2021_BZP- 00012165_02_P.pdf">2021_BZP 00012165_02_P</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/2021_BZP- 00012165_01_P.pdf">2021_BZP 00012165_01_P</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-MWP- 2020-r..pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP 2020 r.</a>  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 04/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-MWP- 2020-r..pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP - 2020 r.</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-MWP- 2019-r..pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP - 2019 r.</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-MWP- 2019-r..pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP - 2019 r.</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 03/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-2017_ 20170327.pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017_20170327</a>  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 03/Plan-postępowań- o-udzielenie- zamówień-2017_ 20170327.pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP - 2017 r._20170327</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Odsłony: 0