Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi sprzątania w obiektach Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 16 grudnia 2021 o 10:51:34. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

 Załączniki nr 1 – 4 do SWZ

Załączniki nr 7 do SWZ

Odsłony: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

16 grudnia 2021 o 10:51:34Current Revision
Content
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-www- sig-PŻ.pdf"> Zawiadomienie o wyniku postępowania - www-sig PŻ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert- sprzątanie.pdf">Informacja z otwarcia ofert - sprzątanie</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Informacja- o-kwocie-8.pdf">Informacja o kwocie </a>
  <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-treści- SWZ-1.pdf">Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-treści- SWZ-1.pdf">Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SWZ </a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 12.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu </a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 12.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu </a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/SWZ-4.pdf">SWZ </a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/SWZ-4.pdf">SWZ </a>
<span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Załączniki- nr-1-4-do-SWZ- 1.doc">Załączniki nr 1 - 4 do SWZ</a> <span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Załączniki- nr-1-4-do-SWZ- 1.doc">Załączniki nr 1 - 4 do SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Załączniki- nr-7-do-SWZ-4.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ </a>  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Załączniki- nr-7-do-SWZ-4.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Odsłony: 0