Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja i rekonstrukcja zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału MWP

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2021-06-07 @ 17:07:34. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Załączniki nr 1 do SWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

 SWZ

 Załączniki nr 1-4 do SWZ

 Załącznik nr 5 do SWZ – PPU 

Załączniki nr 6 do SWZ – identyfikator postępowania 

Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2021-06-07 @ 17:07:34Current Revision
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/22062021- Strona-Internetowa- 573-Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">22062021 Strona Internetowa 573 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Informacja- z-otwarcia-ofert- 12.pdf">Informacja z otwarcia ofert </a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Informacja- o-kwocie-3.pdf">Informacja o kwocie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załączniki- nr-1-do-SWZ-1.docx" >Załączniki nr 1 do SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załączniki- nr-1-do-SWZ-1.docx" >Załączniki nr 1 do SWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-treści- SWZ-1.pdf">Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-treści- SWZ-1.pdf">Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ</a>
Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 8.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu </a>Bez zmian: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 8.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu </a>
Bez zmian: <span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/SWZ-2.pdf">SWZ </a>Bez zmian: <span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/SWZ-2.pdf">SWZ </a>
Bez zmian: <span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załączniki- nr-1-4-do-SWZ- 1.docx">Załączniki nr 1-4 do SWZ </a>Bez zmian: <span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załączniki- nr-1-4-do-SWZ- 1.docx">Załączniki nr 1-4 do SWZ </a>
Bez zmian: <span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załącznik- nr-5-do-SWZ-PPU.pdf" >Załącznik nr 5 do SWZ - PPU</a><span style="font-size: 1rem;"> </span>Bez zmian: <span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załącznik- nr-5-do-SWZ-PPU.pdf" >Załącznik nr 5 do SWZ - PPU</a><span style="font-size: 1rem;"> </span>
Bez zmian: <a style="font-size: 1rem;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załączniki- nr-6-do-SWZ-identyfikator- postępowania.pdf" >Załączniki nr 6 do SWZ - identyfikator postępowania</a><span style="font-size: 1rem;"> </span>Bez zmian: <a style="font-size: 1rem;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załączniki- nr-6-do-SWZ-identyfikator- postępowania.pdf" >Załączniki nr 6 do SWZ - identyfikator postępowania</a><span style="font-size: 1rem;"> </span>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załącznik- nr-7-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia.pdf" >Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Załącznik- nr-7-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia.pdf" >Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0