Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja i rekonstrukcja zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału MWP

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2021-06-24 @ 17:59:01. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

22062021 Strona Internetowa 573 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie

Załączniki nr 1 do SWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

 SWZ

 Załączniki nr 1-4 do SWZ

 Załącznik nr 5 do SWZ – PPU 

Załączniki nr 6 do SWZ – identyfikator postępowania 

Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2021-06-24 @ 17:59:01 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0