Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2017 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2016-11-03 @ 14:59:47. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Energia elektryczna

Załącznik do SIWZ

Zawiadomienie o wyjaśnieniu SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2016-11-03 @ 14:59:47Current Revision
Content
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/SIWZ-Energia- Elektryczna.pdf">SIWZ Energia elektryczna</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/SIWZ-Energia- Elektryczna.pdf">SIWZ Energia elektryczna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/Załączniki- do-SIWZ.doc">Załącznik do SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/Załączniki- do-SIWZ.doc">Załącznik do SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/Zawiadomienie- o-wyjaśnieniu-SIWZ.pdf"> Zawiadomienie o wyjaśnieniu SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/Zawiadomienie- o-wyjaśnieniu-SIWZ.pdf"> Zawiadomienie o wyjaśnieniu SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">informacja z otwarcia ofert</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">informacja z otwarcia ofert</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 10/zawiadomienie- o-wyniku-postepowania-na- zakup-energii- internet.pdf" >Zawiadomienie o wyniku postępowania na zakup energii elektrycznej</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0