Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ – karta gwarancyjna

Załącznik nr 9 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

Załącznik nr 10 – Projekty budowlane cz1

Załącznik nr 10 – Projekty budowlane cz2

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz1

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz2

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz3

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz4

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz5

Załącznik nr 12 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 13 – przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe

Załącznik nr 14 do SIWZ – decyzja o pozwoleniu na budowę

Załączniki nr 1 – 6 do SIWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjasnieniu i zmianie tresci SIWZ

ZAWIADOMIENIE NR 2 O WYJAŚNIENIU I ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA STRONA INTERNETOWA


Aktualizacje strony:

Hits: 0